Sąsiedzka

Nie może być przypadkiem, iż wzdłuż północnej ściany nowo powstałego obiektu ciągnie się ul. Sąsiedzka.

Sąsiedzka

„Krzemień” to OTWARTOŚĆ i aktywność lokalna

Bycie otwartym dla innych to w dzisiejszych czasach szczególnie istotne zadanie. Chcemy zbliżać, łączyć, motywować, dawać pole do inspiracji i działania. Chcemy być miejscem, które udostępniając narzędzia i możliwości sprzyja tworzeniu relacji międzyludzkich – ponieważ dystans społeczny nigdy nie może determinować i ograniczać wzajemnych pragnień, zachowań i chęci dawania siebie drugiemu człowiekowi.

W tym miejscu będziemy zamieszczać informacje dotyczące działań społecznych, projektów animacyjnych, propozycji współtworzenia. Jesteśmy przekonani, że ta strefa będzie mieć wyjątkowe znaczenie dla działalności domu kultury.

Jerusalema Dance Challange.
Społeczne tańczenie w parku przy “Krzemieniu”. 🙂