Spotkania Klubu Seniora

Podjuszański Klub Seniora w Szczecinie
Spotkania w 2021 roku: 13 i 27.10.2021; 10 i 24.11.2021; 08.12.2021

Koordynatorką działań Klubu Seniora jest
Pani Jagoda Biźnia Kontakt: 506090522