Spotkania Klubu Seniora

Podjuszański Klub Seniora w Szczecinie
Spotkania w 2022 roku:

5,9 styczeń
2, 16 luty
2, 16, 30 marca
13, 27 kwiecień
11, 25 maja
8, 15 czerwca

Koordynatorką działań Klubu Seniora jest
Pani Jagoda Biźnia Kontakt: 506090522