O nas

Dom Kultury „Krzemień” to nowa, 13. instytucja kultury w Szczecinie, mieszcząca się w nowoczesnym, zbudowanym od podstaw i oddanym w 2020 r. budynku, w dzielnicy Podjuchy, w prawobrzeżnej części miasta Szczecin.

O nas

Dom Kultury „Krzemień” to nowa, 13. instytucja kultury w Szczecinie, mieszcząca się w nowoczesnym, zbudowanym od podstaw i oddanym w 2020 r. budynku, w dzielnicy Podjuchy, w prawobrzeżnej części miasta Szczecin.

„Krzemień” to POŁĄCZENIA twórcze i społeczne

To różne linie biegnące z wielu miejsc, które spotykają się we wspólnym punkcie. To twórcze iskrzenie wytworzone podczas kontaktu z drugim człowiekiem. To wspólna mapa myśli budująca obraz świata bliskiego wielu, jednocześnie mający wpływ na odkrywanie i budowanie samego siebie.

„Krzemień” to WYDARZENIA kulturalne

To miejsce będące gotowe na emocje – z zakresu wszystkich sztuk. To scena, która w odpowiednich warunkach ma generować doznania uniesień odbioru wydarzeń artystycznych – czy to muzyka, teatr, kino, taniec, spotkania, multimedia, interdyscyplinarność – w nowoczesnej przestrzeni, dostępnej dla odbiorców bez żadnych wykluczeń. To jedyne tak wielofunkcyjne miejsce na prawobrzeżu Szczecina. Obecnie jedyna scena i widownia tego formatu w Szczecinie.

„Krzemień” to EDUKACJA artystyczna i kulturowa

Każdy człowiek jest indywidualnością, każdy ma swoją własną opowieść, którą może przedstawić innym. Sztuka jest związana z ewolucją otwierania swojego wnętrza i przedstawiania go drugiemu człowiekowi. Towarzyszy temu ekscytacja, emocje, radość tworzenia, czasami tez obawy i troska o samego siebie. Naszym celem jest wspieranie tego procesu, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju poczucia własnej wartości i nabywania umiejętności artystycznych. „Krzemień” to też miejsce uwrażliwiania swojego wnętrza na otaczający świat i zjawiska kultury.

„Krzemień” to OTWARTOŚĆ i aktywność lokalna

Nie może być przypadkiem, iż wzdłuż północnej ściany nowo powstałego obiektu ciągnie się ul. Sąsiedzka. Bycie otwartym dla innych to w dzisiejszych czasach szczególnie istotne zadanie. Chcemy zbliżać, łączyć, motywować, dawać pole do inspiracji i działania. Chcemy być miejscem, które udostępniając narzędzia i możliwości sprzyja tworzeniu relacji międzyludzkich – ponieważ dystans społeczny nigdy nie może determinować i ograniczać wzajemnych pragnień, zachowań i chęci dawania siebie drugiemu człowiekowi.

Zespół:

  • Michał Giełzak – dyrektor
  • Natalia Wiechetek – główna księgowa
  • Katarzyna Piewiszkis- specjalistka ds. administracyjno-kadrowych
  • Jarosław Poźniak – specjalista ds. administracji technicznej
  • Grażyna Szyszko – specjalistka ds. edukacji artystycznej i kulturowej
  • Katarzyna Sokół – specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej
  • Paweł Dzierzęcki – specjalista ds. rozwoju oferty
  • Adriana Świątek – specjalistka ds. organizacji wydarzeń i promocji
  • Adrianna Stasiak – Obsługa recepcji
  • Wiktoria Goral – Obsługa recepcji