lato w teatrze

Umożliwiamy artystyczne wypowiedzi dzieciom i młodzieży

lato w teatrze

Lato w teatrze to ogólnopolski program organizowany przez Instytut Teatralny, wspierający samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w tworzeniu młodym ludziom okazji do doświadczania teatru w miejscu, w którym żyją. Dom Kultury “Krzemień” ma przyjemność być beneficjentem program w roku 2023.

Chcielibyśmy przyczynić się do dbania o dobrostan młodzieży i osób, z którymi pracujemy. Zależy nam na tym, żeby łączyć – ludzi, pomysły, swoje czasoprzestrzenie, wspierać się w obliczu pędzącego świata i realnego zagrożenia przebodźcowania. W tym celu skonstruujemy przestrzeń dialogu i wspólnej pracy. Rozmawiając z uczestniczkami_kami o higienie cyfrowej i byciem w równowadze w kontekście przełączania się z online’u do offline’u, będziemy działać aktorsko, dźwiękowo i scenograficznie – tworząc elementy, które staną się częścią pokazu. Nastawimy się na bycie tu i teraz, wplatając w codzienną rutynę ćwiczenia oddechowe i ruchowe. Ponad to będziemy pracować nad improwizacjami ruchowymi, ćwiczeniami dramowymi, tworzyć mapy myśli i spacery dramatyczne, wykonywać zadania kreatywne w pracy w podgrupach, badać świat dźwięku. Tematy takie jak: równowaga, empatia, higiena cyfrowa, uważność – będą towarzyszyć nam w pracy.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zapisy oraz Niezbędne dokumenty

Zapisy oraz Niezbędne dokumenty

Nasza kadra

Nasza kadra

Czym jest Lato w Teatrze?

Czym jest Lato w Teatrze?

Zapisy oraz Niezbędne dokumenty

Zapisy oraz Niezbędne dokumenty

Nasza kadra

Nasza kadra

Czym jest Lato w Teatrze?

Czym jest Lato w Teatrze?