Aby zapisać się na Krzemieniowe Lato w teatrze należy zarejestrować się na stronie www.strefazajec.pl, utworzyć profil dziecka a następnie dokonać zapisu pod linkiem: 

https://www.strefazajec.pl/course/view/id/46772

Warunkiem wzięcia udziału w półkolonii jest dokonanie opłaty w wysokości 100 zł oraz dostarczenie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku oraz Oświadczenia Akceptacji Regulmianu przed rozpoczęciem warsztatów.

  1. Regulamin POBIERZ– konieczna jest akceptacja Regulaminu. W tym celu należy podpisać oświadczenie z pkt. 3.
  2. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku POBIERZ   –  uczestnik wypełnia jedynie 2. część dokumentu.
  3. Oświadczenie akceptacji Regulaminu POBIERZ
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę POBIERZ – w przypadku, jeśli dziecko będzie odbierać ktoś inny niż opiekun prawny, należy załączyć upoważnienie do odbioru dziecka.
  5. Zgoda na samodzielny powrót do domu POBIERZ – w przypadku samodzielnego powrotu do domu, należy załączyć powyższą zgodę.
  6. Aneks nr 1 z dnia 11 lipca  2023 r. do Regulaminu półkolonii “Lato w teatrze 2023” w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie. POBIERZ
  7. Regulamin Archiwalny POBIERZ

.

.

.