WYSTAWA KRZYSZTOFA GÓRSKIEGO:
„ŚWIAT W WALIZCE”
WŚRÓD GINĄCYCH PLEMION
Krzysztof Górski – autor wystawy – muzyk, aktor, fotograf, ale przede wszystkim podróżnik.

Jak sam podkreśla jest tym „kto w podróżowaniu się zatracił. Podróż jest dla mnie życiem – a życie podróżą;. Odwiedził 43 kraje. Po większości z nich podróżował sam. Samotne podróżowanie daje mu bowiem wolność. Celem jest droga sama w sobie.

Andrzej Golc – autor wirtualnego spaceru – jest absolwentem Instytutu Wzornictwa Politechniki
Koszalińskiej ze specjalnością Projektowania Wnętrz. Od 17 lat fotografuje zawodowo, głównie obiekty architektoniczne i produkt. Specjalizuje się w kierunku fotografii szeroko pojętego designu, co czyni naturalnym rozwinięciem jego pasji i doświadczenia, które w swoich fotografiach uzupełnia zamiłowaniem do kolorów i geometrii oraz bogactwem warsztatu.

Idea wystawy w formule wirtualnego spaceru zrodziła się w sytuacji pandemicznej. Dała nam jednak
możliwość połączenia dwóch bliskich przestrzeni: mentalnej i fizycznej – wpisanych w wizję autora
wystawy i miejsce jej prezentacji. To ostatnie odzwierciedla i przybliża zarazem odbiorcy wnętrza
Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie pozwalając na oswojenie – na razie osobowo (nie)zapełnionej
przestrzeni.