FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

REHA FOR THE BLIND IN POLAND
2022-Szczecin

5 SIERPNIA 2022
11:00-16:00

“Świat otwarty dla niewidomych-autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do
wyrównywania życiowych szans”.

,, Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2021″
Podczas spotkania zostaną ogłoszone wyniki regionalnego etapu Konkursu IDOL 2022. Swoje wystąpienia zaprezentują, m.in. pan Paweł Szczyrski – Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Szczecin, pani Agnieszka Bargieł – Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie czy pan Paweł Sałdan – Samodzielny referent ds. promocji i informacji ze szczecińskiego oddziału PFRON.

Spotkanie będzie transmitowane na profilu Fundacji Szansa dla Niewidomych w serwisie Facebook oraz
You Tube.

Zapraszamy na wydarzenia towarzyszące które odbędą się w foyer DK “Krzemień” (Wstęp wolny) :
-Wystawę zbiorową prac fotograficznych beneficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych „Patrząc inaczej”.
-Wystawę twórczości Krzysztofa Majorka składającą się z obrazów i paneli z wklęsło-wypukłymi powierzchniami.
-Wystawę „Świat dotyku i dźwięku”.
-Kącik „żywej książki” czyli indywidualne rozmowy z poetą, filozofem – Dariuszem Wojciechowskim.
-Kącik gier planszowych z udźwiękowionymi szachami.
-Pokazy sprzętu rehabilitacyjnego wraz ze stoiskami wielu firm i instytucji.
.
Więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.szansadlaniewidomych.org