19 grudnia godzina 17:00 bezpośrednio po Jarmarku Sąsiedzkim w Domu Kultury “Krzemień w Szczecinie.
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, kiedy możemy się spotkać z rodziną na wspólnym kolędowaniu.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej “Krąg” zaprasza na wspólne śpiewanie “na ludową nutkę” kolęd znanych i mniej znanych.

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Szczecińskiej “Krąg”.
Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto
Szczecin.