ANEKS NR 1 DO REGULAMINU
zajęć artystycznych, edukacyjnych i ruchowych w Domu Kultury “Krzemień” w Szczecinie
w sezonie 2021/2022

1. Zmianie ulega treść punktów 3, 4 i 5 rozdziału I: “Warunki uczestnictwa w zajęciach”

Dotychczasowa treść punktu 3: “W przypadku braku możliwości zapisania się na zajęcia w procedurze, o której mowa w zdaniu poprzednim, dopuszcza się możliwość zapisów stacjonarnych,  w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00” zastąpiona zostaje treścią: “W przypadku braku możliwości zapisania się na zajęcia w procedurze, o której mowa w zdaniu poprzednim, dopuszcza się możliwość zapisów stacjonarnych w Recepcji DK “Krzemień”, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00” 

Dotychczasowa treść punktu 4: “Osoby zapisujące się na zajęcia stacjonarnie mają obowiązek wypełnienia Karty zgłoszenia Uczestnika zajęć, dostępnej na stronie www.krzemien.art lub w sekretariacie/recepcji DK”Krzemień”. Karta zgłoszenia Uczestnika zajęć zawiera  część informacyjną  oraz oświadczenia, o treści zgodnej z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu” zastąpiona zostaje treścią:  “Osoby zapisujące się na zajęcia stacjonarnie mają obowiązek wypełnienia Karty zgłoszenia Uczestnika zajęć, dostępnej na stronie www.krzemien.art lub w Recepcji DK ”Krzemień”. Karta zgłoszenia Uczestnika zajęć zawiera  część informacyjną  oraz oświadczenia, o treści zgodnej z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu” 

Dotychczasowa treść punktu 5: “Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5. dnia danego miesiąca” zastąpiona zostaje treścią:  “Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć”.

2. Zmianie ulega treść punktów 2 i 3 rozdziału V: “Płatność za zajęcia”

Dotychczasowa treść punktu 3:  “Opłaty za zajęcia należy dokonać do 5. dnia każdego miesiąca poprzez system zapisowy biletyna.pl” zastąpiona zostaje treścią: “Opłaty za zajęcia należy dokonać do 5. dnia każdego miesiąca poprzez system zapisowy www.strefazajec.pl, logując się na swoje konto (loginem jest adres email użyty podczas rejestracji), w harmonogramie lekcji i opłat, oznaczając ratę do zapłaty i dokonując szybkiego przelewu za pomocą systemu bluemedia. Prosimy nie dokonywać płatności  za pomocą przelewów tradycyjnych”.

Dotychczasowa treść punktu 3: “Istnieje również możliwość wniesienia opłaty kartą płatniczą lub gotówką w DK “Krzemień”, w każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 18.00” zastąpiona zostaje treścią: “Istnieje również możliwość wniesienia opłaty kartą płatniczą lub gotówką w Recepcji DK “Krzemień”, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00”

3. Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie.

4. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

5. Tekst jednolity Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.