Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami dotyczącymi udziału w organizowanych w DK “Krzemień” wydarzeniach przeprowadzanych w warunkach pandemii SARS-CoV-2.


TREŚĆ OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA  (dostarczonego lub wypełnionego na miejscu – w dniu rozpoczęcia udziału w organizowanym w DK “Krzemień” wydarzeniu): 

Oświadczenie o stanie zdrowia Uczestnika zajęć/warsztatów/wydarzenia

Oświadczenie o stanie zdrowia dot. niepełnoletniego Uczestnika zajęć/warsztatów/wydarzenia