Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, w związku z wyznaczeniem dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 1 maja b.r., w piątek, 4 czerwca Dom Kultury Krzemień będzie zamknięty w zakresie działalności administracyjnej i merytorycznej. 
 
Kawiarnia będzie tego dnia czynna bez zmian, t.j. w godzinach 11:00-20:00.