Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 r.

Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie będzie zamknięty.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy 

wyznaczenie dnia wolnego (24 grudnia br.) nastąpiło w zamian za święto

przypadające w dniu wolnym od pracy, tj. w sobotę 25 grudnia 2021 r.

ŻYCZYMY PRZEPIĘKNYCH ŚWIĄT!