.
.
.
.
W związku z ustaleniem dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r.
w dn. 02 maja 2022 r. Dom Kultury “Krzemień” w Szczecinie będzie nieczynny.
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)
.
.
.
.