TRUE – Teatr Ruchu Umownie Ewidentnego – powstał w 2014 roku w Szczecinie. Jego idea opiera
się na swoistej kulturze tanecznej osób z niepełnosprawnościami. Celem jest przełamywanie barier
społeczno-kulturowych w obszarze postrzegania niepełnosprawności jako inhibitora działań twórczych i przeciwdziałanie (samo)marginalizacji tancerzy z niepełnosprawnościami we własnym rozwoju artystycznym.

Spektakl „Korowód w Fado” w opracowaniu z tancerzami niewidomymi i słabowidzącymi został wystawiony w latach 2014 -2015 czterokrotnie na deskach sceny Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego zdobywając uznanie widzów ze środowiska akademickiego szczecińskich uczelni, miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego. Doczekał się recenzji ze strony dyrektor Instytutu Socjologii – Zakład Socjologii Kultury – Oksany Nikolaevny Kozlovej pt.
„Świat korowodu w spektaklu Jerzego N. Grzegorka “Korowód w Fado” i w jego możliwym zasięgu”,
Pedagogika Szkoły Wyższej, 2 (10)/2015 https://wnus.edu.pl/psw/pl/issue/394/article/8143/
TRUE prowadzi: Jerzy Norbert Grzegorek, doktor nauk społecznych – pedagog, socjolog, animator
kultury, tancerz i choreolog.

Od 2021 roku miejscem twórczości TRUE stał się Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie.
Strona na facebooku.