Instruktor:
Piotr Gradziński
Kiedy:
Wtorek 17:30
Czas:
90 minut
Opłata:
100 zł miesięcznie
Dla kogo:
Młodzież od 12 lat

Opis zajęć:

Spotkania mają na celu rozwinięcie u młodzieży wyobraźni przestrzennej, wrażliwości artystycznej, kompozycyjnej oraz wykształcenie świadomego i obiektywnego widzenia. Zajęcia pobudzające wyobraźnię przestrzenną poprzez odręczne rysunki z natury i wyobraźni 2D oraz modelowanie form przestrzennych 3D. Ćwiczenia poprzez rysunek, formowanie trójwymiarowych struktur oraz tworzenie przestrzennych wizualizacji stanowią naukę konstruowania obiektów na płaskiej płaszczyźnie 2D oraz w przestrzeni 3D.

O instruktorze:

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Budownictwa i Architektury (kierunek: Architektura i Urbanistyka) oraz Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz.
Asystent na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Architektury w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury. Idee ekologiczne w architekturze rozwijał także na studiach doktoranckich w dyscyplinie filozofia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zajęcia z architektury prowadził w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich m.in. w ramach programów NCK i IARP.
Członek „Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej” Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Gdańsku. Członek The Centre for Philosophical Studies of History przy Uniwersytecie Oulu. Zainteresowania naukowe poświęca architekturze na zasadach zrównoważonego rozwoju.