Instruktor:
Piotr Gradziński
Kiedy:
Wtorek 16:00
Czas:
75 minut
Opłata:
90 zł miesięcznie
Dla kogo:
Dzieci od 7 lat do 11 lat

Opis zajęć:

Ideą spotkań jest rozwój i pobudzanie wyobraźni, wrażliwości oraz kreatywności u dzieci i budowanie świadomości o otaczającej ich przestrzeni. Celem zajęć jest wskazanie architektury jako sztuki kształtowania środowiska życia człowieka, czyli tworzenia przestrzeni zbudowanej opartej na projekcie. Zajęcia będą rozpoczynać się od wprowadzenia obrazującego różne realizacje architektoniczne na przestrzeni minionych wieków. Na następnym etapie dzieci przeleją swoje pomysły na papier. Ostatnim etapem będzie zbudowanie makiety na podstawie stworzonego przez siebie projektu. Projekt i realizacja to elementy, które można odnaleźć w pracy każdego projektanta, architekta. Wszystko to odbywać się będzie w twórczej, swobodnej atmosferze zabawy.

O instruktorze:

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Budownictwa i Architektury (kierunek: Architektura i Urbanistyka) oraz Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz.
Asystent na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Architektury w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury. Idee ekologiczne w architekturze rozwijał także na studiach doktoranckich w dyscyplinie filozofia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zajęcia z architektury prowadził w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich m.in. w ramach programów NCK i IARP.
Członek „Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej” Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Gdańsku. Członek The Centre for Philosophical Studies of History przy Uniwersytecie Oulu. Zainteresowania naukowe poświęca architekturze na zasadach zrównoważonego rozwoju.